Kontaktpersoner

Leder

Hege Skauen:  95107041 /   hegeskauen@yahoo.no

Regnskap

Barbro Kvaal:   90823981 / regnskap@orkester.org

Nettansvarlig

Sigurd Braathen:   95172708 / web@orkester.org


Postadresse

Østfold Symfoniorkester
Postboks 377
1702 Sarpsborg

Brønnøsundsregisteret
Org.nr. 979 616 406

Bankkonto 10900721965
Comments