Kontaktpersoner

Leder og regnskap

Barbro Kvaal:   90823981 / regnskap@orkester.org

Nettansvarlig

Sigurd Braathen:   46520716 / web@orkester.org


Postadresse

Østfold Symfoniorkester
Postboks 377
1702 Sarpsborg

Brønnøsundsregisteret
Org.nr. 979 616 406

Bankkonto 10900721965
Comments