Kan du ikke komme på en øvelse, vennligst meld fra til  dirigent Rune på 908 566 70