Østfold Symfoniorkester er et amatørorkester med medlemmer i alle aldre, og samler musikere fra hele fylket.

Østfold Symfoniorkester skal være et orkester hvor unge musikkelever kan få oppleve samspill med jevnaldrende og eldre kolleger.Noen av de unge velger en seinere musikk-karriere.
Østfold Symfoniorkester har hvert år hatt konsert med unge talenter som solister. Mer enn 100 unge musikk-talenter har vært solist med orkesteret.
Talentene rekrutteres fra kulturskoler og musikklinjer, det har vært både instrumentalister og sangere.
Orkesteret har hatt flere samarbeidsprosjekt med musikklinjen på Greåker videregående skole og Askim videregående skole.

Orkesteret har også invitert aspirant-orkestre til å delta på konsertene hvor vi fremmer unge talenter.

Østfold Symfoniorkester har hatt flere dirigenter; Jon Fylling var i mange år orkesterets faste dirigent, men fra høsten 2017 har Rune A Halvorsen vært kunstnerisk leder for orkesteret.

Orkesteret har gjennom årene også hatt flere gjestedirigenter.Østfold Symfoniorkester er en videreføring av Borg Symfoniorkester. Forslag om navneendring ble fremmet og vedtatt i 2002. Bakgrunnen for endringen var å tydeliggjøre at dette nå er et fylkesorkester.
Året etter ble det inngått fusjon mellom Østfold Symfoniorkester og Østfold Ungdomsorkester, og litt senere ble det som var igjen av Fredrikstad byorkester tatt inn i Østfold Symfoniorkester.

Østfold Symfoniorkester viderefører en lang orkestertradisjon i Østfold.

Den tidligere orkestertradisjonen startet med Sarpsborg Musikkforening, som ble stiftet i 1878.